1. Afzal Ulama Preliminary
    • 2016 Onwards
    • 2019 Onwards
  2. BA (Afzal ul Ulama) Arabic
  3. BA Functional Arabic
  4. BA Economics with Islamic Finance
  5. MA (Post Afzal ul ulama) in Arabic